Martina Bačovská

Master's thesis

Informovanost pacientů o diabetes mellitus a náklady na tuto dietu

Patients Knowing about Diabetes Mellitus and a Costs of this Diet
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zamapovat přístup pacientu k onemocnění diabetes mellitus. Zkoumanou oblastí jsou stravovací návyky, přístup k fyzické aktivitě i zdravotním vyšetřením, která s onemocněním bezprostředně souvisejí. Kapitola věnovaná diabetickému jídelníčku přinese poznatky o výši měsíčních nákladů na stravu těchto pacientů. Analýza odpoví na otázku, zde je výše měsíčních nákladů na stravu …more
Abstract:
The aim of this thesis is clear up patient access to diabetes mellitus. The studied areas are eating habits, access to physical activity and health treatment, which are directly related to the disease. The chapter on diabetic diet will bring knowledge about the monthly cost of food in these patients. This analysis answers the question, whether the amount of the monthly cost of diabetic diets is higher …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2011
  • Supervisor: Rudolf Střítecký
  • Reader: Ondřej Lešetický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25555

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Management