Bc. Anna Jeřábková, DiS.

Bakalářská práce

Zhodnocení úspěšnosti stávající marketingové strategie ve firmě

The success evaluation of the current marketing strategy in the company
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit stávající marketingovou strategii ve společnosti Shell. Zjistit, jaká používají marketingová sdělení, rozebrat jejich marketingové kampaně a zanalyzovat současnou situaci. Teoretická část práce bude věnována základním marketingovým pojmům a nástrojům marketingové komunikace, rozdělení segmentu zákazníků a brandingu, který je pro společnost Shell klíčový. V praktické …více
Abstract:
The aim of the bachelor´s thesis is to evaluate current marketing strategy of the Shell company. To found out, which one of marketing communications they using, to analyze their marketing campaigns and analyse their current situation, too. Theoretical part of work will focus on basic marketing terms and tools of marketing communication, partition of the customer segment and branding, which is very …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/itxsz/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jan Mastný
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace ve službách (studium pro absolventy VOŠ)