Natalie OBRUSNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Rozvoj a vzdělávání interních mentorů v podniku Deichmann-OBUV s.r.o.

Development and education of internal mentors in the company Deichmann-SHOES s.r.o.
Anotace:
Tato práce se zabývá popisem stávajícího systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti Deichmann-OBUV s.r.o., konkrétně vzděláváním interních mentorů společnosti. Také identifikací nedostatků a navržení doporučení k jejich odstranění. Práce bude zaměřena jak na teoretické ukotvení problematiky vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, tak na popis systému vzdělávání interních mentorů v podniku. Cílem …více
Abstract:
This dissertation deals with the current system of education and growth of employees in the company Deichmann-OBUV s.r.o., especially with the education of internal company's mentors. It also identifies the imperfections and proposes recommendations for their elimination. This dissertation will focus on the theoretical issues of the training of staff and their development. It also points out the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
Zveřejnit od: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jitka Doležalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OBRUSNÍKOVÁ, Natalie. Rozvoj a vzdělávání interních mentorů v podniku Deichmann-OBUV s.r.o.. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 3. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pfq05l pfq05l/2
30. 3. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
30. 3. 2015
Marklová, E.
31. 3. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.