Mgr. Jan Račický

Diplomová práce

Srovnání hodnotové orientace dospívajících vychovávaných v rodině a v dětském domově

Comparison of Value Orientation of Adolescents Raised up in Family and in Children's Home
Anotace:
Tato práce se zabývá obdobím dospívání a s ním spojenými změnami. Zejména pak tvorbou hodnotové orientace a činiteli, kteří tuto tvorbu nejvíce ovlivňují. Stěžením bodem pro tuto práci je porovnávání hodnotové orientace u dospívajících z dětských domovů a dospívajících z rodin. A taková je i výzkumná otázka, tedy zda se liší hodnotová orientace mezi těmito skupinami, které vyrůstají každá v jiném prostředí …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the time of adolescence and changes connected with it. Especially the creation of value orientation and aspects having the greatest impact on the process of the creation. The main aim of this work is the comparison of value orientation between adolescents from children's home and adolescents from families. Therefore, the research question is whether the value orientation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta