Mgr. Tatiana PITUCHOVÁ

Bakalářská práce

Metropolitní opera v New Yorku

Metropolitan Opera in New York
Anotace:
Práce se zabývá vznikem a vývojem Metropolitní opery v New Yorku od jejího vzniku po současnost, pojednává o operních pěvcích slovenské, české a polské národnosti. Obsahuje ţivotopisy některých operních pěvců, jejich pěvecké role a hlavně účinkování na scéně Metropolitní opery v New Yorku. Součástí práce jsou přílohy, fotografie, tabulka. Práce přináší komplexní pohled na jednu z největších oper světa …více
Abstract:
The work is about the development of Metropolitan opera from its beginning to nowadays, it treatises of opera singers of Slovak, Czech and Polish nationalities. It includes the biographies of some opera singers whose singing roles and mainly their performance on the boards of Metropolitan opera in New York. There are attachements, table and photographs enclosed. The work contributes the complex view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Henryka Januszewska-Stanczyk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PITUCHOVÁ, Tatiana. Metropolitní opera v New Yorku. Ostrava, 2011. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění