Mgr. Renata Matušincová

Bakalářská práce

Written Communicative Activities as Practice for the New Maturita Exam Writing

Written Communicative Activities as Practice for the New Maturita Exam Writing
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá písemnou částí nové maturitní zkoušky z anglického jazyka, zejména pak strukturovanou písemnou prací. Zaměřuje se na využití písemných komunikativních aktivit, jakožto prostředku k rozvoji písemného projevu středoškolských studentů a jejich přípravu na povinnou maturitní zkoušku z anglického jazyka. Teoretická část nabízí základní informace týkající se nové maturitní …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the written part of the new Maturita exam, especially the writing test. It is focused on the use of written communicative activities as a means of secondary school students’ writing development and preparation for the compulsory examination in English language. The theoretical part offers basic information about the new Maturita exam and the writing test. Further it …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk