Theses 

Školní metodik prevence a tvorba minimálních preventivních programů na základních školách v Olomouci – Bc. Marek ČEPA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Marek ČEPA

Diplomová práce

Školní metodik prevence a tvorba minimálních preventivních programů na základních školách v Olomouci

School prevention and development of preventive programs in primary schools in Olomouc

Anotace: Diplomová práce se zabývá školním metodikem prevence a tvorbou minimálních preventivních programů na základních školách v Olomouci. Cílem teoretické části je seznámit s terminologií sociálně patologických jevů a jejím formám. Dále uvést primární prevenci jako takovou, ale i ze strany školského resortu. Blíže představit školního metodika prevence z hlediska jeho činnosti. Dalším cílem teoretické části je přiblížit jednotlivé fáze vedoucí k tvorbě minimálního preventivního programu. Cílem výzkumné části je pomocí metod analýzy a polostrukturovaného rozhovoru, zjistit fáze tvorby minimálních preventivních programů na základních školách v Olomouci.

Abstract: This thesis deals with the school's prevention specialist and the creation of preventive programs in primary schools in Olomouc. The aim of the theoretical part is to apprise with the terminology of social pathologies and its forms. Next, to place primary prevention itself, but also by the side of the Education Ministry. To introduce the school prevention specialist closer in terms of its activities. Another aim of the theoretical part is to explain the different phases leading to the creation of minimal prevention program. The aim of the research is to use methods of analysis and semi-structured interview to determine the stage of creation of preventive programs in primary schools in Olomouc.

Klíčová slova: Sociálně patologické jevy, primární prevence, školní metodik prevence, tvorba minimálního preventivního programu

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 26. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Linda Švrčinová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ČEPA, Marek. Školní metodik prevence a tvorba minimálních preventivních programů na základních školách v Olomouci. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:38, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz