Bc. Lambert Bukai

Diplomová práce

Fundamentálna analýza devízového trhu

Fundamental analysis of currency market
Abstract:
Fundamental analysis is a core technique of trading financial assets. Unlike technical analysis is not based on historical developments of the underlying asset prices, but tries to predict future change in the price of financial assets and on the basis of macroeconomic fundamentals pulses. In pursuit of the fundamental pulse of the price movement of financial assets, we focused on decisions and actions …více
Abstract:
Fundamentálna analýza patrí ku kľúčovým technikám obchodovania finančných aktív. Na rozdiel od technickej analýzy nevychádza z historických vývojov cien podkladového aktíva, ale snaží sa predikovať budúcu zmenu ceny finančného aktív a na základe makroekonomických fundamentálnych impulzov. Pri sledovaní fundamentálnych impulzov na pohyb ceny finančného aktíva sme sa zamerali na rozhodnutia a kroky kľúčových …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Peter Trúchly

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK