Bc. Lucie Palková

Master's thesis

Hodnocení bonity malých a středních podniků - rozbor situace konkrétní firmy na základě finančních a nefinančních ukazatelů

Creditworthiness of SMEs - financial and non-financial aspects of an evaluation based on an individual company
Abstract:
Diplomová práce se zabývá hodnocením bonity malých a středních podniků pomocí finančních a nefinančních ukazatelů. Předpokladem této práce bylo, že podnik, na kterém rozbor provádím, bude bonitní. Předpokládané ratingové hodnocení této společnosti bylo minimálně B-. Cílem práce bylo na základě zjištěných informací, vyhodnotit současnou bonitu daného podniku pomocí finančních a nefinančních ukazatelů …more
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of the creditworthiness of SMEs through financial and non-financial indicators. Assumption of this study was that the company in which I perform the analysis, it will be creditworthy. Expected rating of the company was at least B-. The aim of the study was based on the collected information evaluate the current creditworthiness of the business using financial and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Iveta Horníčková, MBA
  • Reader: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní