Bc. Jan Kozák

Bakalářská práce

Korelace vybraných ukazatelů a zadluženosti u malých, středních a velkých podniků

The correlation between selected factors and indebtedness for small, medium-sized and large enterprises
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zkoumání závislosti a síly závislosti vybraných ukazatelů a zadluženosti u malých, středních a velkých podniků. Vybranými ukazateli jsou bilanční suma, obrat, rentabilita celkového kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu, běžná likvidita a počet zaměstnanců. V teoretické části se zabývám kapitálovou strukturou podniku, popisem vybraných ukazatelů a statistickými metodami …více
Abstract:
The main aim of this thesis, is to research the correlation between the chosen factors and the indebtedness for small, medium-sized and large enterprises. Among the selected factors are balance sheet, turnover, return on assets, return on equity, liquidity and number of employees. The theoretical part includes the description of capital structure, selected factors and statistical methods, which are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance