Theses 

Hodnocení výkonnosti podniku po přechodu na vykazování v souladu s IFRS pro malé a střední podniky – Bc. Petr Machotka

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Machotka

Master's thesis

Hodnocení výkonnosti podniku po přechodu na vykazování v souladu s IFRS pro malé a střední podniky

Appreciation of the company perfomance after the transformation to reporting in accordance with the IFRS for SMEs

Abstract: Předmětem diplomové práce Hodnocení výkonnosti podniku po přechodu na vykazování v souladu s IFRS pro malé a střední podniky je zhodnotit pomocí ukazatelů a metod finanční analýzy výkonnost vybrané společnosti před převodem na IFRS pro malé a střední podniky a po něm. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje uvedení do tématu, popis způsobů uznávání, oceňování a vykazování majetku a závazků podle IFRS pro malé a střední podniky, jeho komparaci s českou účetní legislativou ve vybraných oblastech a vymezení jednotlivých nástrojů finanční analýzy. Úvod praktické části je věnován převodům z českého účetnictví na IFRS pro malé a střední podniky. V poslední kapitole jsou pak zhodnoceny výsledky finanční analýzy, a to jak před převodem na IFRS pro SME tak po něm.

Abstract: The goal of the submitted thesis: Appreciation of the company performance after the transformation to reporting in accordance with the IFRS for SMEs is to evaluate company performance by financial analysis indicators and methods before and after the transformation to IFRS for SMEs. The thesis has a theoretical and a practical part. The first part includes an introduction to the problematic, a description of the recognition, assessing and reporting of assets and liabilities according to IFRS for SMEs, a comparison with Czech accounting legislation in selected areas and the demarcation of each financial analysis tools. An introduction of the practical part reports about transformation of the Czech accounting to IFRS for SMEs. The last chapter evaluates the results of the financial analysis, both before and after the transformation to IFRS for SMEs.

Keywords: IFRS pro SME, finanční analýza, aktiva, závazky, výnosy, náklady, přechod na IFRS pro SME (IFRS for SMEs, financial analysis, assets, liabilities, income, expenses, transformation to the IFRS for SMEs)

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Go to top | Current date and time: 24/6/2019 22:08, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz