Bc. Veronika Večerková

Bachelor's thesis

Zdravá výživa a pohyb v období těhotenství

Health nutrition and movement in pregnancy
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje tématu zdravé výživy a pohybu v těhotenství. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zabývá shrnutím informací o výživových doporučeních, fyzických aktivitách a cvičení v těhotenství. Praktická část obsahuje výsledky šetření zaměřeného na získání informací o stravovacích návycích a pohybu těhotných žen.
Abstract:
The Bachelor thesis deals with healthy nutrition and movement in pregnancy. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part deals with a summary of informations about nutrition recommendations, physical activities and exercises in pregnancy. The practical part contains the results of research aimed at obtaining informations about eating habits and movement of pregnant …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta