Bc. Vlastimila Semencová

Diplomová práce

Životní styl stárnoucí populace

The lifestyle of an ageing population
Anotace:
Diplomová práce sleduje problematiku současného stylu života stárnoucí populace. Teoretická část se zabývá základní charakteristikou životního stylu a jeho komponenty. Těžiště práce je zaměřené na průzkumné šetření postojů vzorku populace starší 65 let z Pardubického kraje k životního stylu a k preventivní péči. Analýza a interpretace získaných dat z dotazníkového šetření poskytuje informace o dodržování …více
Abstract:
This diploma thesis deals with present lifestyle of an ageing population. Theoretical part presents basic characteristic of a lifestyle and its components. The core of the thesis is focused on the survey of attitudes of an ageing population to lifestyle and preventive care. The survey was carried out on the sample of population older than 65 from Pardubice region. Analysis and interpretation of datas …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Dana Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta