Bc. Veronika Procházková

Bakalářská práce

Odpovědnost samosprávy za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

Liability of Self-government for Caused Damage
Anotace:
Práce je zaměřena na odpovědnost samosprávy za škodu způsobenou při výkonu moci veřejné, s cílem provedení analýzy její zákonné úpravy a navázání kontaktu s praxí. První část této práce je věnována definici samosprávy a jejímu členění. Druhá část této práce je zaměřena na použitelnost zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci u krajů, obcí a zájmové samosprávy …více
Abstract:
My work focuses on accountability of autonomous government for loss caused in the exercise of public power, with the objective of performing analysis of its statutory arrangement and establishing links with the practice. The first part of my work is devoted to the definition of autonomy and its division. The second part focuses on applicability of Act No. 82/1998 Coll. on Accountability for Loss Caused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta