Bc. Adam Kyncl

Diplomová práce

Teaching English through listening to music and creating poetry

Teaching English through listening to music and creating poetry
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá používáním hudby a poezie ve výuce angličtiny jako doplňkové metody ke zvoleným tématům kurikula na Gymnáziu J.G. Mendela a I. Německého Zemského Gymnasia, kde probíhala praktická část téhle práce.
Abstract:
This diploma thesis deals with using poetry and music in teaching English as a supporting method to selected topics to a curriculum taught on Gymnázium J.G. Mendela and I. Německé Zemské Gymnasium where the practical part of this thesis took place.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Suchý
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.