Mgr. Michal Hlavica, Ph.D.

Disertační práce

Značky na dnech velkomoravských keramických nádob jako nástroj poznání ekonomicko-politické komplexity Velké Moravy

Imprints on bottoms of Great Moravian ceramics vessels as a tool to understand the economic and political complexity of the Great Moravia
Anotace:
Předkládaná práce si vzala za úkol prozkoumat potenciál den keramických nádob s hrnčířskými značkami pro zodpovídání otázek spjatých s úrovní společenské a politické organizace velkomoravské společnosti. K tomuto účelu využívá nástrojů a perspektiv kulturní antropologie a deduktivního teoretického modelování, jehož prostřednictvím propracovává kauzalitu mezi komplexitou centrální mocenské instituce …více
Abstract:
Main objective of this thesis is to explore the potential of bottoms of ceramic vessels with imprinted pottery marks to answer scientific questions dealing with the level of social and political organisation of the Great Moravian society. For this purpose it uses tools and perspectives of anthropological archaeology and deductive theoretical modelling to elaborate causality between the complexity of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2021
  • Vedoucí: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D., Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Archeologie / Archeologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.