Bc. Pavel Kolba

Diplomová práce

Česká republika a problém mezinárodní migrace

Czech Republic and the Problem of International Migration
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu migračních toků směřujících do České republiky a hodnocení adekvátnosti migrační politiky České republiky. Práce vymezuje základní pojmy, objasňuje dynamiku migrace, její přínosy a negativa. V práci je podrobně zpracována legislativa České republiky upravující problematiku migrace na jejím území. V empirické části jsou pak prezentovány výsledky výzkumu aktuálních …více
Abstract:
The thesis focuses on the analysis of migration flows to the Czech Republic and evaluation of the adequacy of the migration policy of the Czech Republic. Defines basic terms, explains the dynamics of migration, its benefits and drawbacks. The work elaborates Czech legislation regulating the issue of migration in its territory. In the empirical part there are presented research results of current attitudes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS