Bc. Nikola Valsová

Diplomová práce

Strategický plán rozvoje kultury v Ivančicích

Strategy Plan of Development of Culture in Ivančice
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje kulturní prostředí města Ivančice, a následně předkládá možnosti strategického plánování pro rozvoj kultury v tomto městě. A to skrze analýzu kulturního prostředí a cestovního ruchu, analýzu financování kultury spolu s analýzou marketingu a celkové propagace města. Tyto analýzy shrnuje SWOT analýza, z které vychází závěry pro návrhovou část strategického plánu na rozvoj …více
Abstract:
This diploma thesis analyzes the cultural environment of the town Ivančice, and then presents the possibilities of strategic planning for the development of culture in this town. through the analysis of the cultural environment and tourism,analysis of culture financing along with analysis of marketing and overall promotion of the city. SWOT analysis summarizes these analyzes. And it draws conclusions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta