Jan Tlustý

Diplomová práce

Technické aspekty provozu chatbota

Technical aspects of running chatbots
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou technických aspektů provozu chatbotů. Jejím cílem jetvorba vlastního prototypu chatbota za použití výhradně open source softwarovýchnástrojů. Dílčím cílem pak je porovnání open source frameworků pro tvorbu chatbotů.V práci je nejprve představeno téma chatbotů, je stručně shrnuta jejich historie ajsou uvedeny některé příklady jejich současného využití. Rovněž jsou …více
Abstract:
This thesis is focused on technical aspects of running chatbots. Its aim is to create a customchatbot prototype using solely open source software tools. As a secondary goal, this thesisalso aims to compare available open source frameworks for creating chatbots.Firstly, the topic of chatbots is introduced, a short summary of the chatbot history ispresented and several examples of chatbot use cases nowadays …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Filip Vencovský
  • Oponent: Soňa Karkošková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76623

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie