Mgr. Radim Krchňáček

Bakalářská práce

Tvroba a užití map pro vozíčkáře

Map construction and use for disabeled persons
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem tvorby navigačních map pro osoby s omezenou schopností pohybu. Hlavním cílem je návrh značkového klíče navigační mapy a vytvoření ukázky takové mapy na vybrané části městského prostředí. Ukázka mapy byla zpracována na základě poznatků z analýzy dříve vydaných map s touto tématikou. Pro vytvoření mapy bylo nutné provést terénní mapování, kterému předcházel návrh …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the topic of creation of navigation maps for persons with reduced mobility. The main goal is the design of a navigation map key and the creation of a demonstration of such map of a selected section of urban environment. The demonstration map has been created based on the conclusions of an analysis of similarly themed maps published earlier. The creation of this map …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jana Stehlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta