Mgr. Radim Krchňáček

Bachelor's thesis

Tvroba a užití map pro vozíčkáře

Map construction and use for disabeled persons
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem tvorby navigačních map pro osoby s omezenou schopností pohybu. Hlavním cílem je návrh značkového klíče navigační mapy a vytvoření ukázky takové mapy na vybrané části městského prostředí. Ukázka mapy byla zpracována na základě poznatků z analýzy dříve vydaných map s touto tématikou. Pro vytvoření mapy bylo nutné provést terénní mapování, kterému předcházel návrh …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the topic of creation of navigation maps for persons with reduced mobility. The main goal is the design of a navigation map key and the creation of a demonstration of such map of a selected section of urban environment. The demonstration map has been created based on the conclusions of an analysis of similarly themed maps published earlier. The creation of this map …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Reader: Mgr. Jana Stehlíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta