MUDr. Richard Salzman, Ph.D.

Doctoral thesis

Vztah parametrů oxidativního stresu k onkologické charakteristice spinocelulárních karcinomů hlavy a krku

Parameters of oxidative stress in relationship to head and neck squamous cell carcinoma
Abstract:
Roli oxidativního stresu v kancerogenezi je v posledních letech věnována značná pozornost. Rovnováha mezi volnými kyslíkovými radikály a antioxidativními obrannými mechanizmy hraje významnou roli při vzniku a progresi nádorů. Cílem naší studie bylo určit (i) vztah mezi parametry oxidativního stresu a genetickými variantami polymorfizmů pro antioxidativní enzymy, (ii) vztah mezi parametry oxidativního …more
Abstract:
ích uzlin. Dále jsme zjistili, že plazmatická hladina MDA by se mohl stát indikátorem časného relapsu. Potvrzení předběžných výsledků na větším souboru by mohlo mít významné důsledky pro klinickou praxi. Zejména prognostický význam MDA pro recidivování a význam plasmatické aktivity superoxid dismutázy jako diagnostického markeru metastatického potenciálu je nutné potvrdit dalším výzkumem.
Abstract:
There has been much debate about the relationship between oxidative stress and cancer over the past several years, and the balance between pro- and anti-oxidant capacities is supposed to play an important role in cancer ethiopathogenesis. The aims of the study were to investigate a relationship among (i) activities of AOE, parameters of oxidative stress and genetic variants of AOE polymorphisms; (ii …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 12. 2007
  • Supervisor: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / field:
General Medicine / Otorinolaryngology