MUDr. Richard Salzman, Ph.D.

Doctoral thesis

Vztah parametrů oxidativního stresu k onkologické charakteristice spinocelulárních karcinomů hlavy a krku

Parameters of oxidative stress in relationship to head and neck squamous cell carcinoma
Anotácia:
Roli oxidativního stresu v kancerogenezi je v posledních letech věnována značná pozornost. Rovnováha mezi volnými kyslíkovými radikály a antioxidativními obrannými mechanizmy hraje významnou roli při vzniku a progresi nádorů. Cílem naší studie bylo určit (i) vztah mezi parametry oxidativního stresu a genetickými variantami polymorfizmů pro antioxidativní enzymy, (ii) vztah mezi parametry oxidativního …viac
Anotácia:
ích uzlin. Dále jsme zjistili, že plazmatická hladina MDA by se mohl stát indikátorem časného relapsu. Potvrzení předběžných výsledků na větším souboru by mohlo mít významné důsledky pro klinickou praxi. Zejména prognostický význam MDA pro recidivování a význam plasmatické aktivity superoxid dismutázy jako diagnostického markeru metastatického potenciálu je nutné potvrdit dalším výzkumem.
Abstract:
There has been much debate about the relationship between oxidative stress and cancer over the past several years, and the balance between pro- and anti-oxidant capacities is supposed to play an important role in cancer ethiopathogenesis. The aims of the study were to investigate a relationship among (i) activities of AOE, parameters of oxidative stress and genetic variants of AOE polymorphisms; (ii …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 12. 2007
  • Vedúci: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / odbor:
General Medicine / Otorinolaryngology