Bc. Kateřina Holečková

Bakalářská práce

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky a globální rozvojové vzdělávání

International Development Cooperation of the Czech Republic and global development education
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu rozvojové spolupráce České republiky a rozebírá nejen samotnou rozvojovou spolupráci, její vznik a vývoj, formy a priority, ale také výhled do budoucnosti a i organizace věnující se této činnosti (neziskový i státní sektor) a přibližuje také globální problémy dnešního světa. Věnujeme se též globálnímu rozvojovému vzdělávání na gymnáziích v České republice, práce popisuje …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on development cooperation between the Czech Republic and discusses not only the development cooperation , its origin and evolution , forms a priority, but also look into the future and even organizations devoted to this activity ( profit and non- government sector) and also closer to the global problems of today's word. We are also dedicated to a global development education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta