Bc. Silvie Horková

Bakalářská práce

Osobnost dobrovolníka z hlediska procesů sebeuvědomění a sebevztažných pocitů studu a viny

Volunteer's personality in terms of process of self-consciousness and self-conscious emotions shame and guilt
Anotace:
Cílem studie bylo prozkoumat význam studu a viny v kontextu dobrovolnické činnosti, respektive rozšíření poznatků oblasti emocí ve vztahu k dobrovolnické činnosti. Zkoumány byly tendence k prožívání viny/studu a sociální a morální aspekt dobrovolnictví. V rámci morálního aspektu jsme se zaměřili na H-faktor (dimenze osobnostního modelu HEXACO) a u sociálního aspektu dobrovolnictví nás zajímala sociální …více
Abstract:
The aim of this research was to explore the importace of shame and guilt in voluntary activity, or more precisely expansion of findings about emotions in volutary activity. We explored proneness to shame/guilt, and social and moral aspects of volunteering. In terms of the moral aspect we focused on H-factor (a di-mension of a model of personality called HEXACO) and in the social aspect we focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Milan Růžička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií