Mgr. Daniela Menšíková

Bakalářská práce

Vamberecká krajka

Vamberk Braided Lace
Anotace:
Bakalářská práce „Vamberecká krajka“ pojednává o společnosti Svět vamberecké krajky, o.p.s. Hlavním cílem této práce, je vytvořit manuál značky, tzn. navrhnout logo a jeho užití na hlavičkových papírech, obálkách, propagačních materiálech, ale i na směrových tabulích apod. Dalším úkolem je vybrat k danému logo vhodná písma a příhodnou barevnost. Svůj postup při zpracovávání tohoto úkolu popisuji v …více
Abstract:
Bachelor work „Vamberk Braided Lace“ describes company named Vamberk Bobbin Lace Word npc. (non profit company) its history, the present and the future but the main goal of the bachelor work is to make the keyboard of trade mark its using for promotion and puplicity materials, for official dokuments as for example letter papers, evelopes, bussines cards as well as its using for billboards and the dirrection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiří Eliška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma