Milan ŠANDA

Bakalářská práce

Deutsche Stellenanzeigen - Charakteristik ausgewählter sprachlicher Mittel mit besonderer Hinsicht auf die verwendeten Abkürzungen

German Job Advertisements - Characteristics of Selected Language Means with Particular Respect to the Abbreviations Used
Abstract:
This thesis deals with abbreviations and some language means in german job advertisements. It is distinguished between an abbreaviation and a short word and various groups of these shorted forms of words as well. From the practical point of view, the particular shorted forms are analysed, they are ordered into groups and briefly defined. They are also graphically illustrated according to the frequency …více
Abstract:
Diese Arbeit befasst sich mit Abkürzungen und manchen sprachlichen Mitteln in deutschen Stellenanzeigen. Es wird zwischen einer Abkürzung und einem Kurzwort unterschieden, verschiedene Gruppen von diesen Kurzformen werden dargestellt. Im praktischen Teil werden die einzelnen Kurzformen analysiert, sie werden in Gruppen eingeordnet und kurz denifiert. Die Gruppen von Kurzformen werden auch nach der …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 41267

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marie Smolíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠANDA, Milan. Deutsche Stellenanzeigen - Charakteristik ausgewählter sprachlicher Mittel mit besonderer Hinsicht auf die verwendeten Abkürzungen. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.