Bc. Marie HOŘÍNKOVÁ

Master's thesis

Vývoj diverzity klonálních a koxistujících sexuálních společenstev v prostoru i čase

Evolution of diversity of clonal and coexisting sexual communities in space and time
Abstract:
Návrat některých sladkovodních druhů ryb k asexualitě může mít mnoho příčin. Následky jejich výskytu s původními sexuálními liniemi však mohou být různé. Vedle jejich vzájemné koexistence může docházet rovněž k vytlačování některé z linií, či dokonce celého rodičovského druhu. Avšak styl, jakým může takováto populace stabilně koexistovat, zatím není zcela objasněn. Modelovým příkladem jsou sekavci …more
Abstract:
The reestablishment of asexuality in some freshwater fish species can have many causes. Impact of their presence on the sexual population can evolve in three different ways - either long-term coexistence or extinction of one of these subpopulations (sexual or asexual). Nevertheless, we still don't know, how can these lineages coexist for a long time. Loaches of the genus Cobitis (Teleostei: Cobitidae …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 1. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2019
  • Supervisor: RNDr. Karel Janko, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOŘÍNKOVÁ, Marie. Vývoj diverzity klonálních a koxistujících sexuálních společenstev v prostoru i čase. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta