Bc. Michael Košťák

Diplomová práce

Marketingová komunikace specifické hudební akce Jičínský majáles

Marketing Communication of a Specific Music Event called "Jičínský majáles"
Anotace:
Tato diplomová práce ve své teoretické části pojednává o marketingu a propagaci hudebního festivalu v obecné rovině. Mapuje současnou situaci hudebních festivalů v České republice a věnuje se marketingu z pohledu neziskových organizací. V praktické části je pak z marketingového hlediska analyzován konkrétní hudební festival – Jičínský majáles. Je zde podrobně rozebrán jeho marketingový a komunikační …více
Abstract:
The theoretical part of this thesis deals with the marketing and promotion of music festivals in general. It maps the current situation of music festivals in the Czech Republic and concerns marketing from the perspective of non-profit organizations. The concrete music festival called Jicinsky majales is analyzed in terms of marketing in the practical part. Marketing and promotion mix are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: Mgr. Evžen Staněk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace