Aneta Frydrychová

Bakalářská práce

Imunita členů Evropského parlamentu a řízení o zbavování imunity

Immunity of Members of the European Parliament and Waiver of Immunity Procedure
Anotace:
Práce se zaměřuje na imunitu členů Evropského parlamentu (EP) a řízení o zbavování imunity. Jejím cílem je určit, zda rozhodování EP ve věcech imunity je ovlivněno i jinými faktory, než je vydávací praxe, a to konkrétně hrozící sankcí a postojem stíhaného poslance. Nejprve je definován institut imunity a výsad a popsána platná právní úprava imunity členů EP. Poté je představeno imunitní řízení jeho …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on immunity of members of the European Parliament (EP) and waiver of immunity procedure. Its aim is to determine whether decisions of EP on immunity are influenced among general practice by other factors, such as potential punishment or member`s stand. First of all, immunity and privileges are defined, as well as the current legal framework of immunity of members of EP. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2021
  • Vedoucí: Zuzana Trávníčková
  • Oponent: Michaela Zemanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82591