Hana Matějková

Bakalářská práce

Memory in Virginia Woolf´s Work

Memory in Virginia Woolf´s Work
Abstract:
Tato práce se zabývá rolí vzpomínek v díle modernistické autorky Virginie Woolfové, konkrétně v dílech Paní Dallowayová a K Majáku. Hlavním cílem této práce je analyzovat využití paměti a vzpomínek ve zvolených dílech. V teoretické části je nastíněno modernistické pojetí času, paměť a její vliv na lidské vědomí a techniky, které modernističtí autoři při experimentování s časem a pamětí využívali. Druhá …více
Abstract:
This work deals with the role of memories in Virginia Woolf?s work, specifically in Mrs Dalloway and To the Lighthouse. The main aim of the paper is to analyze the role and the use of memory in the chosen novels. The theoretical part focuses on the modernist conception of time, memory and its influence on human mind, and the techniques modernist writers used for the experimenting with time and memory …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Matějková, Hana. Memory in Virginia Woolf´s Work. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice