Bc. Dominika Šrámková

Diplomová práce

Marketingová strategie pro vstup na zahraniční trh s inovovaným výrobkem

Marketing strategy for entering foreign market with innovated product
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingové strategie pro inovovaný výrobek společnosti GUMOTEX, a. s. Práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část, zaměřena na pojmy jako marketingová strategie, marketingový mix a vybrané analýzy, jsou zpracovány formou literární rešerše. V analytické části je popsána charakteristika a současný stav společnosti GUMOTEX, a …více
Abstract:
This master's thesis is focused on establishing of marketing strategy for company GUMOTEX, a. s. Thesis comprises theoretical, analytic and concept sections. Theoretical section, focused on terms such as marketing strategy, marketing mix and on selected analysis is processed as background research. In analytic section is described nature and current status of company GUMOTEX, a. s. In last section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.
  • Oponent: Ing. Lucie Kadlecová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management