Theses 

Marketingová strategie pro vstup na zahraniční trh s inovovaným výrobkem – Bc. Dominika Šrámková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Dominika Šrámková

Diplomová práce

Marketingová strategie pro vstup na zahraniční trh s inovovaným výrobkem

Marketing strategy for entering foreign market with innovated product

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingové strategie pro inovovaný výrobek společnosti GUMOTEX, a. s. Práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část, zaměřena na pojmy jako marketingová strategie, marketingový mix a vybrané analýzy, jsou zpracovány formou literární rešerše. V analytické části je popsána charakteristika a současný stav společnosti GUMOTEX, a. s. Poslední část podává návrh marketingové strategie s očekávanými přínosy.

Abstract: This master's thesis is focused on establishing of marketing strategy for company GUMOTEX, a. s. Thesis comprises theoretical, analytic and concept sections. Theoretical section, focused on terms such as marketing strategy, marketing mix and on selected analysis is processed as background research. In analytic section is described nature and current status of company GUMOTEX, a. s. In last section is given proposal of marketing strategy concept and expected benefits.

Klíčová slova: Marketingová strategie, marketingový mix, inovovaný výrobek, BCG matice, PEST analýza, SWOT analýza

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.
  • Oponent: Ing. Lucie Kadlecová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz