Bc. Kateřina Křečková

Diplomová práce

Součinnost statutárního města Hradec Králové s právnickými osobami při řešení mimořádné události nebo krizové situace

Cooperation of the Statutory City of Hradec Králové with legal entities in dealing with an emergency or crisis situation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou spolupráce statutárního města Hradec Králové s právnickými osobami, pokud by na jeho území došlo k mimořádné události nebo vyhlášení krizového stavu. Především se věnuje připravenosti města na tyto situace a kvalitě spolupráce mezi městem Hradec Králové, složkami integrovaného záchranného systému, nestátními neziskovými organizacemi a právnickými osobami. Výsledkem …více
Abstract:
This diploma thesis concerns with cooperation of the corporate town Hradec Králové with other legal entities in case of an extraordinary event or crisis situation. It is focused on the town´s preparedness for these situations and on quality of cooperation with an integrated rescue system, non-governmental non-profit organisations and legal entities. Evaluation of the current situation is a reasult …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Irena Tušer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Struha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS