Tomáš Ventruba

Bachelor's thesis

Pozice wine sommeliera ve vinotéce

The Profession of Wine Sommelier in Wine Shop
Anotácia:
Práce se zabývá pozicí wine sommeliera v oblasti české gastronomie, přičemž se zaměřuje na vinotéku a obchod s vínem. Cílem práce je přiblížit a stanovit základní předpoklady pozice sommeliera a vytyčit kompetence pro tuto pozici na trhu s vínem. Analytická část práce je postavena na osobním a písemném dotazování pomocí dotazníků, doplněna mystery shoppingem. Srovnávám názory obou zúčastněných stran …viac
Abstract:
This thesis deals with the occupation of The Wine Sommelier in area of Czech gastronomy. It focuses on a Wine shop and the wine trade. The aim of this thesis is to state the fundamental prerequisites of Wine Sommelier and to specify his/her competence in the field of wine trading. Analytical part of this thesis stands on personal and written questioning and the minor part is dedicated to mystery shopping …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Pavla Burešová
  • Oponent: Ing. Vladimíra Mrázová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze