Theses 

Pozice wine sommeliera ve vinotéce – Tomáš Ventruba

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Tomáš Ventruba

Bachelor's thesis

Pozice wine sommeliera ve vinotéce

The Profession of Wine Sommelier in Wine Shop

Anotácia: Práce se zabývá pozicí wine sommeliera v oblasti české gastronomie, přičemž se zaměřuje na vinotéku a obchod s vínem. Cílem práce je přiblížit a stanovit základní předpoklady pozice sommeliera a vytyčit kompetence pro tuto pozici na trhu s vínem. Analytická část práce je postavena na osobním a písemném dotazování pomocí dotazníků, doplněna mystery shoppingem. Srovnávám názory obou zúčastněných stran a současně zkoumám rozdíly mezi jednotlivými sektory gastronomických zařízení. Práce došla k závěru, že stejně jako víno, i situace na trhu s vínem a samotná pozice sommeliera se vyvíjí, avšak ne vždy žádoucím směrem. V závěru definuji pozici sommeliera a uplatňuji poznatky vlastní i získané z prováděného výzkumu.

Abstract: This thesis deals with the occupation of The Wine Sommelier in area of Czech gastronomy. It focuses on a Wine shop and the wine trade. The aim of this thesis is to state the fundamental prerequisites of Wine Sommelier and to specify his/her competence in the field of wine trading. Analytical part of this thesis stands on personal and written questioning and the minor part is dedicated to mystery shopping. I contrast viewpoints of both participating parties and investigate differences between enterprises of gastronomy. In the conclusion I state that wine, wine trade and the profession of Wine Sommelier naturally evolves, but not always in appropriate way. I define profession of Wine Sommelier and I exploit my own experience as well as gained ones from my research.

Kľúčové slová: wine sommelier, obchod s vínem, vzdělávání, rozvoj vinné kultury, víno, servis, Wine Trade, Education, Development of Wine Culture, Wine, Service

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Pavla Burešová
  • Oponent: Ing. Vladimíra Mrázová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 7. 2019 08:13, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz