Bc. Monika Martinková

Bakalářská práce

Vybrané přírodní stavební materiály, vlastnosti a použití

Selected natural building materials
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá přírodními stavebními materiály. První kapitola popisuje složení stavebních hmot, jejich vlastnosti. Dále je zde uvedeno rozdělení základních stavebních materiálů, jejich charakterizace, použití, výhody a nevýhody. Předposlední kapitola je zaměřena na přírodní stavební materiály. Je uvedena charakterizace nejrozšířenějších typů přírodních stavebních materiálů, …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on natural building materials. The first chapter describes the composition of building materials and their properties. Subsequently, basic building materials division, their characterization, use, advantages and disadvantages will be stated. The next chapter is dedicated to natural building materials. The characterization of the most common types of natural building materials …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Martinková, Monika. Vybrané přírodní stavební materiály, vlastnosti a použití. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická