Bc. Anežka Horáková

Bakalářská práce

Motivy a symboly ve středověkých a barokních písních s mariánskou tematikou. (A s čela se jí svezly na klekátko oříškové vlásky.)

Motives and themes in medieval and baroque songs about the Virgin Mary
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá mariánskou motivikou a symbolikou v českých písních středověku a baroka ve srovnání se současnými skladbami o Panně Marii. V první části je věnována pozornost vývoji mariánského kultu a zdrojům textů, které jsou analyzovány na následujících stranách. Podstatnou část tvoří rozbor motiviky mateřské a panenské, dále se práce věnuje symbolům růže, lilie, hvězdy či …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with themes and symbols discovered in songs about the Virgin Mary. The origin of analyzed songs are Middle Ages, baroque, 19th and 20th century. The evolution of Mary's cult is described in the first part of the thesis, the second part examines particular songs. The most important themes are mother and virgin, from the symbols rose, lily, star or pearl. The last part is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
  • Oponent: Mgr. Hana Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Český jazyk a literatura