Zuzana Pluschková

Bakalářská práce

Polní plevele porostů vybraných plodin a meziplodin

Field weeds in selected stands of crops and intercrops
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo vybrat vhodné pozemky společnosti Hoštická a. s., určit a vyhodnotit rozdíly zaplevelení v meziplodinách a plodinách následných. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno pomocí početní metody. Hodnocení plevelů proběhlo v meziplodinách a následně v ječmeni, kukuřici a cukrové řepě. Výsledky byly zpracovány pomocí statistické analýzy. Z výsledků lze pozorovat výrazný výskyt …více
Abstract:
The aim of this bachelor´s thesis was to select suitable lands of the company Hoštická a. s., to determine and evaluate the differences weeds in intercrops and succeeding crops. Weed evaluation was performed using the numerical method. Evaluation of weeds took place in intercrops and subsequently in barley, maize and sugar beet. The results were processed using statistical analysis. From the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Agrobiologie / Fytotechnika