Mgr. Marta Valešová

Bakalářská práce

Praktické aspekty spolupráce Městské knihovny v Jaroměři a Souborného katalogu ČR

Practical aspect of the cooperation of the Municipal Library in Jaroměř and the Union Catalogue of the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce zachycuje praktické aspekty vzájemné spolupráce Městské knihovny Jaroměř a Souborného katalogu ČR a snaží se ukázat celý proces i se všemi specifickými hledisky. Práce působí jako institucionální, ale přesto je zaměřena na konkrétního člověka, katalogizátora. Na jeho práci lze demonstrovat zvýšení kvality katalogizace dané knihovny s provázaností na sdílení dat do celostátního souborného …více
Abstract:
The bachelor´s thesis reflects the practical aspects of cooperation between the City Library of Jaroměř and Union Catalogue of the Czech Republic and trying to show the entire process with all its specific aspects. Work acts as a institutional paper but it is focused on a particular person- cataloger. His work is illustrative of increase in the quality of cataloging the library with linkage to data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Oponent: PhDr. Martin Krčál, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví