Bc. Kamila Trylčová

Diplomová práce

Evropská centrální banka a její role ve stabilizaci ekonomiky EU

The European Central Bank and its role in the stabilization of the EU economy
Anotace:
V průběhu integračního procesu v Evropských společenstvích a následně v Evropské unii hrály výraznou roli evropské instituce. Vedle Evropské komise, Evropského parlamentu, Evropské rady, Rady ministrů a Soudního dvora se vytváří též evropský systém bank. Evropská investiční banka je institucí, která formou půjček pomáhá řešit významné investiční akce v jednotlivých členských státech a blíží se svými …více
Abstract:
European institutions played very important role during the integration process of European Communities and subsequently the European Union. Apart from the European Commission, the European Parliament, the European Council, the Council of Ministers and the Court of Justice, the European banking system was created as well. The European Investment Bank is an institution that helps to deal with important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní