Bc. Kamila Trylčová

Master's thesis

Evropská centrální banka a její role ve stabilizaci ekonomiky EU

The European Central Bank and its role in the stabilization of the EU economy
Abstract:
V průběhu integračního procesu v Evropských společenstvích a následně v Evropské unii hrály výraznou roli evropské instituce. Vedle Evropské komise, Evropského parlamentu, Evropské rady, Rady ministrů a Soudního dvora se vytváří též evropský systém bank. Evropská investiční banka je institucí, která formou půjček pomáhá řešit významné investiční akce v jednotlivých členských státech a blíží se svými …more
Abstract:
European institutions played very important role during the integration process of European Communities and subsequently the European Union. Apart from the European Commission, the European Parliament, the European Council, the Council of Ministers and the Court of Justice, the European banking system was created as well. The European Investment Bank is an institution that helps to deal with important …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2016
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní