Ing. Josef Riesner

Master's thesis

Daně a podpora investic

Taxation and Investment Promotion
Anotácia:
Tato práce se zabývá daňovou podporou investic a prostřednictvím kritické analýzy jednotlivých korekčních prvků s využitím smluv o zamezení dvojího zdanění a smluv o ochraně investic spolu s pravidlem o volném pohybu kapitálu zkoumá vhodnost a potřebnost této podpory. Dále je zhodnocen přínos smluv o zamezení dvojího zdanění a smluv o ochraně investic a jejich současná potřebnost. Po představení základních …viac
Abstract:
This thesis deals with the tax incentives topic and trough critical analysis of corrective components researches whether are those incentives appropriate and necessary or not. This is conducted using the free movement of capital rule, double taxations and bilateral investment treaties. Contribution of those treaties is further evaluated. After the introduction of basic terms, current regulation in …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedúci: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta