Bc. Ivana Ščigalková

Diplomová práce

Detekce, genotypizace a fylogenetická analýza vybraných zástupců rodu Mamastrovirus

Detection, genotyping and phylogenetic analysis of representatives of the genus Mamastrovirus
Anotace:
Astovriry jsou malé neobalené viry s genomem tvořeným pozitivní jednovláknovou RNA. Do čeledi Astroviridae jsou řazeny dva rody – rod Mamastrovirus a rod Avastrovirus. Jejich zástupci infikují savce, u kterých mohou způsobovat průjmy, a ptáky, kde mimo průjmů způsobují i závažná mimostřevní onemocnění. Infekce astrovirem prasat (PAstV) probíhá u zdravých dospělých jedinců bezpříznakově, u selat však …více
Abstract:
Astroviruses are small, non-enveloped, single-stranded positive sense RNA viruses. The family Astroviridae consists of two genera, Avastrovirus and Mamastrovirus. Astroviruses are associated with enteric disease symptoms such as diarrhoea in mammalian hosts and diarrhoea and extraintestinal illnesses such as nephritis and hepatitis in avian hosts. Porcine astrovirus (PAstV) can be found in fecal samples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta