Lucie MARTINKOVÁ

Bachelor's thesis

Geografická charakteristika hospodářství Gruzie

Georgian economy from the grographical point of view
Abstract:
Předložená bakalářská práce je zaměřena na geografickou charakteristiku hospodářství Gruzie. V první části práce jsou uvedeny základní informace o zemi, která se v současnosti rychle ekonomicky rozvíjí. Vzhledem k tomu, že se Gruzie stává globalizovanou ekonomikou, je pozornost věnována charakteristice struktury zahraničního obchodu a přílivu zahraničních investic do země. Následující kapitola pojednává …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is a geographic characterization of economy of state Georgia. The first part of the thesis contains basic information about the country, which experiences currently fast economic development. As Georgia's economy has become globalized, the attention is paid to the structure of foreign trade as well as to the inflow of foreign investments. The following chapter deals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2017
  • Supervisor: RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MARTINKOVÁ, Lucie. Geografická charakteristika hospodářství Gruzie. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta