Lucie MARTINKOVÁ

Bachelor's thesis

Geografická charakteristika hospodářství Gruzie

Georgian economy from the grographical point of view
Anotácia:
Předložená bakalářská práce je zaměřena na geografickou charakteristiku hospodářství Gruzie. V první části práce jsou uvedeny základní informace o zemi, která se v současnosti rychle ekonomicky rozvíjí. Vzhledem k tomu, že se Gruzie stává globalizovanou ekonomikou, je pozornost věnována charakteristice struktury zahraničního obchodu a přílivu zahraničních investic do země. Následující kapitola pojednává …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is a geographic characterization of economy of state Georgia. The first part of the thesis contains basic information about the country, which experiences currently fast economic development. As Georgia's economy has become globalized, the attention is paid to the structure of foreign trade as well as to the inflow of foreign investments. The following chapter deals …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedúci: RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTINKOVÁ, Lucie. Geografická charakteristika hospodářství Gruzie. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta