Mgr. Roman Müller

Master's thesis

Orgány ochrany veřejného zájmu (Nejvyšší kontrolní úřad a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)

Authorities Protecting Public Interest (Supreme Audit Office and Office of the Government Representation in Property Affairs)
Abstract:
Ve své práci se věnuji orgánům ochrany veřejného zájmu. Obecně, je veřejný zájem chráněn všemi orgány, které jsou nadány veřejnou mocí. Tím se myslí všechny orgány veřejné správy, která zahrnuje jak samosprávu, tak státní správu, stejně tak orgány moci soudní a v neposlední řadě také orgány nadané mocí zákonodárnou. V této práci se věnuji hlavně dvěma orgánům a to Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a Úřadu …more
Abstract:
My thesis is focused on authorities protecting the public interest. In general, the public interest is protected by all authorities which are possessing public authority. That means entire public service that includes: municipal authorities, civil service, etc., courts, as well as law-makers, etc. Mainly I deal with two authorities: Supreme Audit Office and Office of the Government Representation in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 9. 2010
  • Supervisor: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Reader: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta