Theses 

Kryptografická měna Bitcoin a její budoucí vývoj – Lucie Leopoldová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Lucie Leopoldová

Diplomová práce

Kryptografická měna Bitcoin a její budoucí vývoj

Cryptocurrency Bitcoin and its future development

Anotace: Cílem diplomové práce je zjistit, jaký je potenciál digitálních měn nahradit v budoucnu měnu současnou. Konkrétně se práce zaměřuje na kryptografickou měnu Bitcoin, jež má v současnosti nejvyšší hodnotu. Celá práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První část se zaměřuje na samotné peníze a jejich funkci, nejenom v dnešní době, ale napříč celým vývojem. Ve druhé kapitole je vysvětlena podstata a fungování Bitcoinu, včetně jeho role v současném měnovém systému. Rovněž je rozebírána otázka regulatorních opatření a konkurence ze strany dalších alternativních kryptoměn. Poslední část analyzuje budoucnost digitálních měn. Jednak jsou porovnávány klady a zápory Bitcoinu v porovnání s dnešní měnou, jednak je řešena otázka, zda Bitcoin vyváří na finančním trhu bublinu. V závěru jsou zmíněny hlavní problémy, se kterými se Bitcoin a kryptografické měny momentálně potýkají, a je nastíněn možný budoucí vývoj.

Abstract: The main objective of this diploma thesis is to find out the potential of digital currencies to replace contemporary fiat currency. Specifically, the thesis is focused on cryptocurrency Bitcoin, which currently has the highest market value. The thesis is divided into three main chapters. The first one focuses on money itself and its function, not only today but also throughout the history. Second chapter explains substance and functioning of Bitcoin, as well as its role in the current monetary system. Likewise the question of regulatory measures and competition of altcoins is being examined. Final part analyses the future of digital currencies and it compares pros and cons of Bitcoin and money we use today. Furthermore, it is discussed whether Bitcoin is the next bubble in the financial market. In the end, main problems which Bitcoin and other cryptocurrencies deal with are mentioned and a possible future development is outlined.

Klíčová slova: peníze, virtuální měna, digitální měna, alternativní měny, kryptoměny, Bitcoin

Keywords: money, virtual currency, digital currency, altcoins, cryptocurrency, Bitcoin

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Radek Čajka
  • Oponent: Radomír Polách

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44246


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:30, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz