Ondřej Kostka

Bachelor's thesis

Městská hromadná doprava v Olomouci

Public transport in Olomouc
Abstract:
Práce je zaměřena na zpracování návrhů vedoucích ke zkvalitnění poskytovaných služeb městské hromadné dopravy v Olomouci. Pro získání výchozích dat byla provedena SWOT analýza městské hromadné dopravy v Olomouci a následně užita dotazníková metoda mezi uživateli MHD Olomouc. Obě metody byly zaměřeny na kvalitu služeb MHD z pohledu cestujících. Ze získaných dat byly stanoveny hlavní nedostatky služeb …more
Abstract:
This thesis focuses on processing proposals considering the improvement of the public transport services in Olomouc. A SWOT analysis of the transport services was adopted to gather the initial data. Subsequently, questionnare construction was employed among the public transport users. From the data gathered this way, principal drawbacks of the public transport in Olomouc were established. The thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Michal Turek, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Josef Kubík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 6. 2018 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola logistiky o.p.s.