Ondřej Kostka

Bakalářská práce

Městská hromadná doprava v Olomouci

Public transport in Olomouc
Anotace:
Práce je zaměřena na zpracování návrhů vedoucích ke zkvalitnění poskytovaných služeb městské hromadné dopravy v Olomouci. Pro získání výchozích dat byla provedena SWOT analýza městské hromadné dopravy v Olomouci a následně užita dotazníková metoda mezi uživateli MHD Olomouc. Obě metody byly zaměřeny na kvalitu služeb MHD z pohledu cestujících. Ze získaných dat byly stanoveny hlavní nedostatky služeb …více
Abstract:
This thesis focuses on processing proposals considering the improvement of the public transport services in Olomouc. A SWOT analysis of the transport services was adopted to gather the initial data. Subsequently, questionnare construction was employed among the public transport users. From the data gathered this way, principal drawbacks of the public transport in Olomouc were established. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Michal Turek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Kubík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 6. 2018 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola logistiky o.p.s.