Bc. Lucia KUŠPÁLOVÁ

Diplomová práce

Projekt implementace vybraných prvků CRM ve společnosti Kotlář Zlín s. r. o.

Implementation project of selected elements of CRM system in the Kotlář Zlín Itd.
Anotace:
Hlavním ůkolem diplomové práce je vypracování projektu pro společnost Kotlář Zlín, s.r.o. s cílem zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím implementace vybraných prvků CRM. Společnost Kotlář Zlín, s.r.o. je dodavatelem vysoko objemových kotlů na průmyslovém trhu. Teoretická část je zaměřená na rozbor teoretických pramenů týkajících se vývoje řízení vztahů se zákazníky a jeho další součástí. Hodnocení …více
Abstract:
The aim of this thesis has been to work out a project for the company Kotlář Zlín, Ltd. The aim of this project is to increase company ´s capability of competition by means of the implementation of the selected elements of CRM. The company Kotlář Zlín, Ltd., is a supplier of high-cubic boilers in the industrial market.The theoretical part has been focused on the analysis of the theoretical sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009
Identifikátor: 12385

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Voloch

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUŠPÁLOVÁ, Lucia. Projekt implementace vybraných prvků CRM ve společnosti Kotlář Zlín s. r. o. . Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 03. 05. 2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.