Bc. Veronika Kovářová

Bachelor's thesis

Nikdy není pozdě: Série publicistických interview s aktivními seniorkami pro magazín Ona Dnes

It Is Never Too Late: Series of Interviews with Active Senior Women for Ona Dnes Magazine
Abstract:
Cílem této tvůrčí bakalářské práce bylo vytvoření souboru interview s aktivními seniorkami, které by mohly být publikovány v magazínu Ona Dnes. Teoretická část práce se věnuje vymezení žánru publicistické interview a zásadám při jeho tvorbě. Dále pak charakteristikám daného cílového média a jeho přístupu k danému žánru. Rovněž uvádí i do problematiky stáří jako životního období, a možností aktivního …more
Abstract:
The aim of this creative bachelor thesis was to create a set of interviews with active senior women which could be published in the Ona Dnes magazine. The theoretical deals with defining the genre of journalistic interview and principles, that are connected with its creation. Furthermore, this part includes the characteristics of the target medium and its approach to the genre. It also introduces the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií